Milieu

Puindepot Walcheren

Puindepot Walcheren bevindt zich op het industrieterrein Arnestein II in Middelburg. Hier wordt puin afkomstig uit bouw- en sloopwerken ontvangen en verwerkt tot gecertificeerde granulaten, waaronder menggranulaat 0-31,5. De locatie is voorzien van een geijkte weegbrug.

 

Mobiel puinbreken

Mobiele breekinstallaties kunnen op locatie verschillende materialen breken en zonodig in diverse gradaties afzeven. Meestal worden de brekers ingezet voor het breken van slooppuin tot menggranulaat 0-31,5. Dit kan vervolgens hergebruikt worden als fundatiemateriaal in de wegenbouw. Andere toepassingen van de mobiele breekinstallaties zijn het breken van industriële producten en grondstoffen.

 

BRL 2506 certificering

In het kader van het Bouwstoffenbesluit moeten granulaten, waaronder menggranulaat 0-31,5, voldoen aan strenge civieltechnische en milieuhygiënische eisen. Het gehele breekproces van acceptatie tot levering is in ons BRL 2506-gecertificeerde kwaliteitssysteem beschreven.

Dit kwaliteitssysteem wordt vier keer per jaar door een onafhankelijke instantie geaudit.

Verder wordt de civieltechnische en milieukwaliteit periodiek geanalyseerd door een AP04-gecertificeerd laboratorium. Zodoende bent u bij afname van het granulaat verzekerd van een kwaliteit die voldoet aan het Besluit Bodemkwaliteit.

 

Branchevereniging Mobiele Recycling (BMR)

Dankzij ons lidmaatschap van de Branchevereniging Mobiele Recycling (BMR) blijven wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen deze branche. Wij maken gebruik maken van de expertise van deze branchevereniging op het gebied van het Bouwstoffenbesluit.

Puindepot

Industrieweg 7
4338 PR Middelburg

Katshaven

Veerhaven 2
4485 PL Kats

Milieuterminal

Spanjeweg 4
Havennr. 8620
4455 TW Nieuwdorp

Hoofdkantoor Hoondert

Heinkenszandseweg 19
4453 VE 's-Heerenhoek
Postbus 4
4453 ZG 's-Heerenhoek

email: info@hoondert.nl
Tel: +31 (0)113 - 35 25 10
Fax: +31 (0)113 - 35 25 43

 

 

Bekijk onze vacatures!